PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Powierzając nam prowadzenie swojej sprawy z zakresu prawa rodzinnego, możecie Państwo liczyć nie tylko na profesjonalną opiekę prawną, ale także na zrozumienie oraz dyskrecję. Zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie oraz podpowiadamy najlepsze dla nich rozwiązania. Dbamy, by powierzane nam sprawy przebiegły sprawnie i angażowały jak najmniej negatywnych emocji.

Oferujemy pomoc m.in. w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 

Sprawy o rozwód

 • prowadzimy negocjacje między małżonkami
 • przygotowujemy rodzicielski plan wychowawczy
 • sporządzamy i wnosimy pozwy o rozwód (bez orzekania o winie lub z wyłącznej winy jednej ze stron)
 • wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • dbamy o alimenty i zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
 • pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka jeszcze w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego
 • pomagamy sprawnie rozwiązać kwestie majątkowe po rozwodzie oraz radzimy, jak chronić majątek wspólny
 • w przypadku podziału majątku wspólnego pomożemy skutecznie wyegzekwować część przypadającą na rzecz naszego Klienta

 

Sprawy o alimenty

 • prowadzimy negocjacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów
 • sporządzamy i wnosimy pozwy o alimenty (ich ustalenie, zmianę, uchylenie)
 • pomagamy uzyskać środki utrzymania jeszcze w trakcie postępowania sądowego, tj. przed wydaniem wyroku
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy w egzekucji sądowej alimentów już zasądzonych

 

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • wyjaśniamy, czy istnieją przesłanki do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • prowadzimy negocjacje w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sporządzamy i wnosimy wnioski o powierzenie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy zabezpieczyć pieczę nad dzieckiem jeszcze w trakcie postępowania sądowego (przed jego zakończeniem)

 

Sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem

 • podpowiadamy najkorzystniejsze sposoby uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • prowadzimy negocjacje
 • sporządzamy i wnosimy wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub ich zmianę bądź ograniczenie
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy zabezpieczyć kontakty z dzieckiem jeszcze w trakcie postępowania sądowego (przed jego zakończeniem)

 

Sprawy związane z ojcostwem

 • sporządzamy i wnosimy pozwy o zaprzeczenie ojcostwa, jego ustalenie, uznanie lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • pomagamy zabezpieczyć roszczenie jeszcze w trakcie postępowania sądowego (przed jego zakończeniem)

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie i opiekę

 • wyjaśniamy, czy istnieją przesłanki do orzeczenia ubezwłasnowolnienia
 • sporządzamy i wnosimy wnioski o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite oraz ustanowienie opiekuna prawnego
 • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
 • wyjaśniamy, jakie obowiązki ma opiekun prawny po jego ustanowieniu przez sąd