PRAWO CYWILNE

Oferujemy pomoc m.in. w następujących sprawach:

Sprawy odszkodowawcze

  • zajmujemy się prowadzeniem spraw odszkodowawczych z różnych tytułów prawnych (wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków rolniczych, błędów medycznych, naruszeń dóbr osobistych)
  • udzielamy poszkodowanym kompleksowej pomocy prawnej przy uzyskaniu odszkodowania
  • prowadzimy negocjacje
  • reprezentujemy w postępowaniach likwidacyjnych przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
  • reprezentujemy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzamy i wnosimy pozwy o zadośćuczynienie za doznane cierpienia, o odszkodowanie (obejmujące koszty leczenia, opieki, rehabilitacji, zwrot wartości uszkodzonych lub zniszczonych w wypadku rzeczy, niezwrócone koszty naprawy uszkodzonych w wypadku pojazdów), o rentę na zwiększone wydatki lub z tytułu utraconych dochodów, albo zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość
  • reprezentujemy przed sądem i przygotowujemy pisma procesowe
  • pomagamy w wyegzekwowaniu zasądzonych roszczeń

 

Sprawy z zakresu nieruchomości

Zajmujemy się reprezentacją przed sądem oraz bieżącym doradztwem w sprawach dotyczących nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem zasiedzenia własności nieruchomości oraz zniesieniem współwłasności.

 

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.